دانلود 

چون به یاد تو می افتم 

دیده ام از اشک تر می شه 

شادی از من می گریزه 

گریه هم بی اثر می شه 

وقتی این شعرو می خونم 

همش تو در برابرمی 

می دونم تو هم می دونی  

که امید آخرمی 

وقتی چلچله ها می یان 

از سفرهای دورا دور 

از تو می پرسم چو هر یک 

می کنند از بامم عبور 

عبور ... عبور  

عبور ... عبور  

چو ز تو هیچ خبری نیست 

ساز من بی آهنگ می شه 

می نویسم که بدانی 

دلم برایت تنگ می شه 

با چنین تنهایی و درد 

شب می شه دنیای خورشید 

به خودم می گم که ای کاش  

چشمونم تو رو نمی دید 

وقتی چلچله ها می رن 

به سفرهای دورا دور 

از تو می گویم چو هر یک 

می کنند از بامم عبور 

عبور ... عبور  

عبور ... عبور  

 

منبع : ششم و متوسطه اول |عبور / فرامرز اصلانی
برچسب ها : یک می کنند ,دورا دور از ,سفرهای دورا